ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Beyond Business Enterprises επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στελέχη για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

  • Small Business Operations Consultant
  • Sales Consultants
  • Internet Marketing Specialists
  • Account Managers

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται στο e-mail: info@beyondbusiness.com.gr ή με fax στο: +30210 5241 971.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30210 5241 925.

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.