Η εποχή που ένας πωλητής αναφερόταν αποκλειστικά και μόνο στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προκειμένου να πουλήσει έχει παρέλθει. Ο τρόπος marketing και πώλησης έχει διαφοροποιηθεί και το έργο του πωλητή έχει καταστεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολο.

Read more