Οι πωλήσεις είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Στην πραγματικότητα, είναι δύο παιχνίδια αριθμών. Υπάρχει ένα παιχνίδι των οικονομικών μεγεθών (των αποτελεσμάτων δηλαδή της πώλησης), καθώς και ένα άλλο παιχνίδι του να είσαι αποτελεσματικός στο να βρίσκεις υποψηφίους πελάτες. Αν οι αριθμοί σας δεν είναι αυτό που θέλετε να είναι, ίσως να παίζετε λάθος το παιχνίδι.

Τα πέντε ζητήματα που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τι κάνετε – ή δεν κάνετε σωστά ώστε να βλάψετε τις πωλήσεις σας. Αν μπορείτε να εντοπίσετε τα λάθη σας, τότε μπορείτε να διορθωθείτε με τις σωστές κινήσεις και γνώσεις.

Read more