Μάθε Πως Να Προσληφθείς Άμεσα

 • Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχετε έτσι ώστε να προσληφθείτε γρήγορα από τον μελλοντικό σας εργοδότη?
 • Ποιο στοιχείο πιστεύεται ότι θα σας διαφοροποιήσει από τον «ανταγωνισμό» σε μια συνέντευξη?

Στατιστικά, πάνω από το 87% των ανθρώπων που ψάχνουν για εργασία και αποστέλλουν μόνο το βιογραφικό τους σημείωμα στις επιχειρήσεις, έχουν τα εξής αποτελέσματα:

 • Λιγότερο του 22% των βιογραφικών απορροφάται και το υπόλοιπο απορρίπτεται.
 • Από αυτό το 22% μόνο το 10% των υποψηφίων θα καταφέρει να κάνει μια συνέντευξη και,
 • Μόνο το 2% θα «πάρει» την δουλειά!

Η αγορά εργασίας έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητική και οι πρακτικές του παρελθόντος δεν εγγυώνται αποτελέσματα σήμερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν άριστα όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (προσωπική επικοινωνία, κοινωνικά δίκτυα, εισηγήσεις κλπ) έτσι ώστε να διαφοροποιούνται από τον «ανταγωνισμό» για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να απορροφηθούν άμεσα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Μάθε Πως Να Προσληφθείς Άμεσα» γεφυρώνει ακριβώς αυτό το κενό μεταξύ του χθες και του σήμερα. Το κενό δηλαδή μεταξύ των συνηθισμένων τρόπων εύρεσης εργασίας του χθες σε αντίθεση με τις σωστές αλλά και πρακτικές ενέργειες του σήμερα με σκοπό το επιθυμητό και γρήγορο αποτέλεσμα.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο δεν είναι μια γρήγορη και επιφανειακή λύση αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο επιμορφώνει, αναβαθμίζει και εξελίσσει τις ικανότητες του υποψηφίου προς εργασία.

Τα σημεία στα οποία θα δώσουμε έμφαση και στα οποία θα παρέχουμε εκπαίδευση είναι τα εξής:

 1. Η σωστή επαγγελματική επικοινωνία.
 2. Τα «ναι» και τα «όχι» του σωστού βιογραφικού.
 3. Τα «ναι» και τα «όχι» της επιτυχημένης συνέντευξης.
 4. Πώς να δημιουργήσετε μια ζεστή σχέση άμεσα με το υπεύθυνο της συνέντευξης.
 5. Επικοινωνία: πώς να πετύχετε την άμεση ανταπόκριση του υπεύθυνου της συνέντευξης στην επικοινωνία σας.
 6. Χρήση κοινωνικών δικτύων και εύρεση εργασίας.
 7. Σύγχρονες τεχνικές εύρεσης εργασίας.
 8. Τι ψάχνει πλέον ο εργοδότης.
 9. Τα χαρακτηριστικά του «σωστού» υποψηφίου.
 10. Στοχοθέτηση

Πατήστε τον σύνδεσμο για να κλείσετε και εσείς την θέση σας στο επόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Μάθε Πως Να Προσληφθείς Άμεσα» και πάρτε την τύχη στα χέρια σας.