Πρόκειται για μια μάλλον πολύ συνηθισμένη ιστορία. Ένας πολύ υψηλών επιδόσεων πωλητής προωθείται σε διευθυντή πωλήσεων. Εντούτοις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία ανακαλύπτει ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που ήταν απαραίτητες για να γίνει το συγκεκριμένο άτομο ένας καταπληκτικός πωλητής δεν έχουν καμία συνεισφορά και συμβολή στο να καταλήξει σε έναν διευθυντή πωλήσεων και στην πραγματικότητα τον έχει οδηγήσει στην αποτυχία και στην αναποτελεσματικότητα.

Read more